Пази горите от пожар

SWF file not found. Please check the path.

Документи


Конкурси
Отборът на София област зае 8 място от 28 представени проекта в конкурса „Иновативни практики в управлението на училището". Печат

Отборът на София област зае 8 място от 28 представени проекта в конкурса „Иновативни практики в управлението на училището"

 


Източник на информацията: www.niod.bg

Отборите на Габрово, Смолян и Пазарджик спечелиха първите три места на Националния конкурс "Иновативни практики в управлението на училището".
Заключителният етап на конкурса се проведе в рамките на два дни. През първия ден от конкурсната програма бяха представени седем презентации. По ред на представянето това бяха отборите от област Смолян, Пазарджик, Търговище, София-област, Пловдив, Добрич и Габрово. Останалите три номинирани отбора – Монтана, Русе и Варна – направиха своето представяне на следващия ден.


Всички екипи подходиха изключително отговорно и професионално към представянията си и към регламента на конкурса. Отборите избраха и различни подходи за представяне на иновативната практика, залегнала в техните виждания, както и визията, чрез която тя да бъде поднесена на публиката и журито. Някои от отборите бяха подготвили музикални изненади за гостите, с което допълниха своите презентации и, разбира се, приповдигнаха настроението в залата. Други включиха чрез занимателни идеи публиката и журито в своите представяния.
Към всяка една презентация бяха задавани по 3 въпроса, на които отборите трябваше да отговарят в рамките на 10 минути по регламент. Така се формира динамична картина за основните акценти в презентираните иновации.
В своето приветствие директорът на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието Анелия Андреева нарече всички отбори "иновационните лидери на 21 век". С презентациите си, екипите изпълниха със съдържание това определение.
През втория ден от конкурсната програма се проведе гласуването и бяха излъчени победителите. Разликите в резултатите не бяха големи, но все пак безспорният победител бе отборът на област Габрово, на второ и трето място се класираха отборите на област Смолян и област Пазарджик. На всички участници в конкурса бяха раздадени грамоти за участие, на номинираните десет отбора – грамоти за номинация за финален кръг. Отборът-победител получи награда в размер на 5000 лв. За втория в класирането наградата бе 3500 лв., а за третото място – 2500 лв.
Темата, по която работи отборът на Габрово е "Посока – електронно училище". Основната идея в тяхната иновативна практика е управленски модел на информационна система на входа на всяко училище за предоставяне на информация за родители, ученици, учители и подобрената комуникация на всички нива.
Класираният на второ място отбор презентира своята идея на тема "Интегриран подход в управлението за подобряване на ключови компетентности по роден език чрез прилагане на нови продукти (тестове PISA и PIRLS) и нови технологии в процеса на обучение". Тук акцентът се поставя върху иновираната традиция – ефективната квалификация на директора и учителя, новия тип отношение между тях в духа на съуправлението. Директорът е разглеждан в една нова роля, а квалификацията на учителя води до повишено качество на образователния процес.
Отборът на област Пазарджик разработи иновация на тема: "Моята зелена приказка" – една нова творческа практика с използването на ИКТ". Както подсказва името, тяхната иновация бе на екологична тематика. Те насочват своите усилия към ученето чрез правене, прилагане в реални условия на знания и умения. Екипът поставя детето в центъра на своята иновация.
С награждаването и финалните думи на председателя на журито, конкурсът "Иновативни практики в управлението на училището" приключи успешно. Организаторите от НИОКСО изказаха своите благодарности към отборите, поздравиха екипите-победители и им пожелаха успех. Всички присъстващи се обединиха около идеята за прилагане на иновативните добри практики в българското образование.

Гергана Георгиева, репортер Е-Списание: "Училищен мениджър"

След приключване на заключителния етап на Националния конкурс "Иновативни практики в управлението на училището", заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова даде интервю за Е-списанието на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието "Училищен мениджър". Тя сподели своето мнение за иновациите в образованието, за облика на добрия директор-мениджър, отправи поздрави за празника на Народните будители към своя екип, своята майка, която нарече "един от моите най-големи вдъхновители", не пропусна, разбира се, да поздрави и да изкаже благодарности към учителите, изиграли ключова роля в живота й, и към българските учители, с които сега споделят обща кауза.

Какво мислите за иновациите в обучението?

Аз бих Ви поправила и бих казала – иновациите в образованието – защото когато говорим за българско образование, трябва да разглеждаме процеса в цялост, за да имаме успех, т.е. образованието – процес на обучение, възпитание и социализация. И в този смисъл, иновациите трябва да присъстват във всеки един от тези елементи.
Иновацията е нещо, без което съвременното образование не може да съществува, за да бъдем конкурентноспособни.
Този конкурс показва, че българската образователна система е приела това предизвикателство. Имаме още по какво да работим, но считам, че в последните три години, образователната система излезе от тази летаргия, в която беше потънала. Колегите се мотивираха и заключителният етап на този конкурс доказва това! Ако искаме мотивирани учители, мотивирани родители, мотивирани ученици, ако искаме наистина да имаме добро образование – трябва да имаме училищна общност, а училищна общност няма как да съществува без иновацията.

Каква подкрепа могат да очакват директорите от МОМН, за подобряване на управлението в училищата?

Управлението на училищата зависи първо от самите директори. Директорите не бива да очакват МОМН да им спусне поредното писмо с поредното задължение. Директорът трябва да бъде мениджър, защото качеството на образованието в едно училище страшно много зависи от управлението.
Изключително важна за съвременната училищна система е екипната работа. Както виждаме и тук, отборите, които са работили в екип имат високи резултати и добри идеи. Екипната работа, критичното мислене са изключително важни, а критичното мислене зависи от директора. Директорите трябва да се квалифицират, да развиват своите управленски умения – умения за работа в екип, за създаване на такъв, за мотивиране на учителите си.

ГерганаГеоргиева,
репортер Е-Списание: "Училищен мениджър"

 

Страници, на които може да откриете информация за проекта на отбора на София област.

http://www.niod.bg/modules/specedition/article.php?storyid=1012
http://www.niod.bg/modules/specedition/article.php?storyid=1013
http://www.niod.bg/modules/specedition/article.php?storyid=1014

 

 
СОУ"Христо Ясенов" участва в кокурс "Иновативни практики в управлението" Печат

СОУ“Христо Ясенов“- гр. Етрополе участва в конкурс „Иновативни практики в управлението“

Отбор от Софийска област участва в конкурс, организиран от НИОКСО и Дирекция ,,Квалификация и кариерно развитие" на МОМН в изпълнение на НП ,,Квалификация"- ,,Иновативни практики в управлението”.

Ръководител експерт от РИО: Стоянка Тонгова, ст.експерт по квалификация на педагогическите специалисти

• Мая Карамфилова, директор на СОУ ,,Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище;
• Даниела Колева, директор на ПМГ  ,,Акад. проф. д-р. Асен Златаров”, Ботевград;
• Светла Вълова, директор на СОУ,,Христо Ясенов”, гр. Етрополе;
• Цвятко Четьов, директор на СОУ,,Сава Савов”, гр. Пирдоп.  

Тематична област:  Управление за развитие на нови и творчески практики при използването на ИКТ в учебната дейност

Национален консултант за тематичната област: Теодора Върбанова, мениджър Образователни програми в Майкрософт България

Тема:  Сподели своя опит, предай нататък: уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и  успешен образователен  опит 

Целева група:  Учителите от участващите в проекта училища и учители от други училища от областта 

Условия за провеждане на конкурс  за директори „Иновации в управлението”
Регламент:

Етапи /Срокове/Дейности/Участници
Първи етап
октомври-ноември 2011 г.

Изготвяне на проект за регламент на конкурса
Определяне на тематичните области на конкурса:
1.Иновативни подходи в управлението за повишаване качеството на обучението по роден език
2.Управление за  развитие на нови и творчески практики при използването на ИКТ в учебната дейност.
3.Иновативни подходи в управлението за взаимодействие със заинтересовани страни
4.Иновативни подходи в управлението за развиване на граждански и социални компетентности у учениците
Определяне на 4 консултанти за всяка тематична област и консултант за дейностите по публичност Експерти от НИОКСО и дирекция ККР

Втори етап
18.11-30.11.2011г.

Подбор на екипи
1.Всяко РИО определя отбор  от 5 участника: 4 директори и  експерт от РИО –ръководител на отбора
2. Екипът определя тематичната област, в която ще разработва иновацията РИО

Трети етап
05.12-06.12.2011г
.

Ст. Загора Национална среща на екипите
1.Представяне на тематичните области от консултантите
2.Представяне на отборите
3.Уъркшоп на отборите с консултантите в съответната област
4.Обсъждане и валидиране на регламента на конкурса Експерти от НИОКСО, дирекция ККР, МОМН, отбори от 28 РИО, национални консултанти

Четвърти етап
06.12-23.12.2012г.

Официална регистрация на отборите
1.Апликация на екипите и избраната тема за разработване на иновация в управлението
2. Публикуване на апликацията на сайта на РИО и сайта на НИОКСО РИО, експерти от НИОКСО

Пети етап
Януари 2012 г.

Научна обосновка на иновацията
1.Изготвяне на обосновката на иновацията
2. Определяне на индикатори за оценка на резултатите (от всеки екип)
3. Изготвяне на план за приложението на иновацията
4. Изготвяне на план за дейности по публичност и информиране
5.Онлайн консултиране с експертите
6.Публикуване на разработката в сайта на РИО и на сайта на НИОКСО Отбори, РИО, национални консултанти
Шести етап
Февруари-юни

Апробиране /пилотно внедряване на иновацията
1.Всеки екип апробира иновацията най-малко в 4 училища (от които има участници в отбора)
2.Проследяване на динамиката в индикаторите в резултат от приложението на иновацията
3.Отчитане и приемане на резултатите от Педагогическия съвет на съответното училище
4.По време на процеса на апробация се изпълняват дейности по публичност и информиране в регионален план Екипи от РИО, училищни екипи от пилотни училища

Седми етап
Юли-август

Изготвяне и публикуване на научен доклад
1.Изготвяне на  научно съобщение (доклад) за проведената иновация
3. Провеждане на он-лайн консултиране от националните експерти
2.Публикуване на докладите на сайта на РИО и в електронното списание на сайта на НИОКСО Екипи от РИО,

Осми етап
Септември-октомври

Оценяване на разработките. Номиниране на финалисти
1.Оценяване на иновацията от комисия
2.Публично оценяване на публикуваните научни съобщения през рейтинг-скалата на сайта на НИОКСО
3.Номиниране на  първите 10 разработки, получили най-високи оценки от двете форми на оценяване Експерти от МОМН, НИОКСО и дирекция ККР, комисия,
образователна общност

Девети етап
ноември

Излъчване на победители от конкурса
1.Публична защита на номинираните разработки
2.Окончателно класиране и награждаване на победителите Номинирани Екипи от РИО, Експерти от МОМН, НИОКСО и дирекция ККР,
комисия, образователна общност

УСПЕХ НА ПРОЕКТА И НА УЧАСТНИЦИТЕ!


 

 


Мисъл на момента

Щом повярваш в себе си, вече знаеш как да живееш./ Йохан Волфганг фон Гьоте-1749-1832/