Пази горите от пожар

SWF file not found. Please check the path.

Документи


Училищен Вестник
Вестник 2013 Печат

Празникът на СОУ „Христо Ясенов" наближава и идва време за равносметка.

Традициите тук рядко се нарушават - ще има и вестник, а в него - отчет, колегите ще се постараят да е пълен. Ще прочетем за постиженията и успехите на нашите ученици и учители, за проблемите и тяхното разрешаване, ще видим и най-доброто от ученическото творчество.
През годините СОУ „Христо Ясенов" се утвърди като едно от най-престижните в Софийска област. То е и най-голямото по брой на учениците, по площ и по разнообразие на формите на обучение, интереси и възраст на учениците. Именно тук те разгръщат необятната книга на знанието и откриват истината с всичките й хубави и лоши страни, а с успехите си и постиженията си защитават авторитета и името на училището и града. За тях се грижат учители и възпитатели с висока квалификация и опит, с хъс, професионализъм и отговорност при подготовката на младите хора и желание да се доказват и постигат високи резултати.
Най-същественото за изминалия период: Саниране на цялата училищна сграда, цялостна подмяна на покрива, подмяна на 151 радиатора и на 2 парни котела към проект по „Общинска програма за енергийна ефективност" на Община Етрополе. Поставяне на ламиниран паркет в 16 класни стаи и смяна на всички мебели в две от тях.
Предстои смяната на мебелите в останалите 14 стаи. Проектът е „Подобряване качеството на обучение в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".
Пълно обновяване на четирите компютърни кабинета с 40 терминални станции - съвременно решение за оборудване на училищните кабинети по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище".Обзавеждане на компютърни кабинети.
Създаване и обзавеждане на кабинет за ресурсно подпомагане по Проект „Включващо обучение" за работа с деца със специални образователни потребности.
Окончателно ремонтиране на плувния басейн на училището и пускането му в експлоатация по проект „Оптимизация на училищата мрежа" в Община Етрополе.
Тук е мястото да изкажа най-искрената си благодарност на Община Етрополе и нейното ръководство за помощта и подкрепата, която ни оказват и ни помагат училището наистина да стане уютно и приятно място за работа и учене.

Честит празник, скъпи ученици! Пожелавам ви много мечти и сили за работа, за да ги сбъднете и да се реализирате успешно в живота.

Честит празник, уважаеми колеги! С най- искрени чувства и признателност за труда и делата, за годините, отдадени и посветени на учениците и децата, Ви пожелавам най-вече здраве, творчески сили, много радостни и удовлетворяващи мигове в съвместната ни работа! Дано се сбъднат очакванията ви - лични и професионални!

Честит празник на всички, които по някакъв начин са свързани с нашето училище и носят в душите си Ясеновски плам!

 

Светла Вълова, директор

И още много за живота в нашето обичано училище четете тук.

 
X b's voice Печат

It's school timeee !!!! 

 

Although the new school year two days late, on 17th September for all schools in the country it was the first day of school.

The most excited of all were the first graders. Here in our town- Etropole- there were 114 first graders.In our school the new school year started in a refurbished and renovated building. Guests of the celebration were the Lovech metropolitan Gavriil, Emil Dimitrov, Hristo Andreev- head of the Regional Inspectorate of Education of Sofia region, Bogomil Georgiev- mayor of Etropole and many more.

By raising the national flag under the sounds of the Bulgarian anthem, the ritual in the school started. After that the director of the school, Svetla Valova, welcomed everyone and presented the guests.

 

The entire newspaper can be read here

 
Ученически английски вестник Печат

3 March

 

3 March 1878. It is a great date for our history! A date, filled with sadness and silence. A date we will always remember. On this day our nation came to life from the terrible Ottoman rule.

Each year 3 March comes with the first signs of spring, with the swallows which bring hope. Each year 3 March comes with the names of Bulgarians who couldn’t bear the depressing yoke- Vasil Levski, Hristo Botev, Georgi Rakovski and other great people fighting for our liberty.

The Russo-Turkish War helped us to defeat the Turkish. All Bulgarian warriors were really decisive. They fought bravely for our motherland, for the right of Bulgaria to exist.

We will always admire these patriots!

 

The entire newspaper can be read here

 
Вестник 2012 Печат

 

ДО ДИРЕКТОРА И КОЛЕКТИВА
НА СОУ „ХРИСТО ЯСЕНОВ”

ГР. ЕТРОПОЛЕ
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,


За мен е удоволствие да поздравя Вас и Вашия колектив по случай патронния празник на Средно общообразователно училище „Христо Ясенов”. Празникът е повод за удовлетворение от постигнатото и доказателство за усилията, които полагате в израстването на поколения възпитаници.
Уважаеми учители, Поддържайте дълголетната традиция, завещана от дедите ни, българското училище да води към знания и умения, да възпитава родолюбие, толерантност и духовни стремления. Пожелавам Ви крепко здраве, дръзновение, сили да преодолявате трудностите, лични и професионални успехи.
Уважаеми ученици, Бъдете горди и с достойнство носете името на патрона на вашето училище - Христо Ясенов! Бъдете силни, дръзновени, ученолюбиви и отстоявайте своите позиции. Станете добри професионалисти и достойни граждани на община Етрополе.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение, ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОГИЕВ
Кмет на община Етрополе

„...дай ми вярата”

Всеки,комуто се случва да говори или пише за някого от големите наши поети и писатели, разбира колко е трудно да се направи това. Защото голямата личност „не понася” големите думи. Тя излъчва някакъв приковаващ магнетизъм, поразява ни със силата и мащабността на мислите и мечтите си и прави нашите слова бледи и нагласени, безсилни да изразят богатата й, необхватна, изключителна същност. Христо Ясенов е тъкмо такава личност. Нещо повече – той е явление. Не само защото щастливо синтезира високоблагородния ботевски гняв и Вазовия неизтощим патриотичен порив, а и защото певецът на рицарския замък е блестящ, показателен пример за изгаряща, всепоглъщаща творческа и обществена дейност. Затворил се в миражните кули на чистата красота и самотност, горд със съзнанието, че противостои на житейското блато и враждува със скучния делник, младежът се приобщава към модерната тогава поетика на символистите. В душата му пеят заключени райски птици, в нея трудно се вместват търговските проекти на бащата. Бъдещият рицар в лириката избира попрището на беден и бездомен интелигент, чийто живот ще тече в оскъдица, но чийто дух ще остане независим и горд. В света на виртуалните и мобилните технологии, в колко много сфери на днешния интензивен живот, с колко много неща може да ни озадачи и развълнува, да ни респектира юношески чистият и възпитан момък, интелигентът с широкополата черна шапка, необичайният благородник на духа от Етрополе? Какво олицетворение на всеотдайност представлява етрополчето с благозвучното име Ясенов с общественическата и творческа жар! Изумително е, че на 32-годишна възраст, без да получи каквото и да било снизхождение от съдбата, Ясенов успява да доведе своя талант до стадия на пълното разгръщане, да сътвори високохудожествено, действително новаторско творчество. Той руши, коригира, измества нашата школска представа за гения въобще. В поредицата на избраници, на духовни пастири, Ясенов се родее по младост, по степен на вътрешно горене, по ранен творчески разцвет и също така ранно, преждевременно сбогуване с живота. В този смисъл краткият житейски път на лъчезарния юноша можем да наречем щастлив. Едно преломно, драматично време го поема на гребена на вълните си, успоредява силната му впечатлителност, дарбата да вижда и пресъздава и дръзките му идеали с идеалите на едно ново поколение, което се е отдалечило от социалните борби, от уличния „шум и крясък”. Нека да не забравяме и онази ненакърнима, свята вяра – като фактор, като стимул, като същност на гениалната личност. Дори в килията, пред прага на самата смърт, човекът с човешкото сърце, мисли за другите, дава им кураж, мисли как да ги утеши, да ги ободри, да им вдъхне вяра. Вярата, която по-късно нарекохме вапцаровска, по името на друг наш голям поет и родолюбец. Но не вярата като идейна, а като екзистенциална категория, като психологическа необходимост, като стожер на човешката личност:

„...дай ми вярата на бога и вечерната прохлада,

и широката безбрежност на лазурното небе!”

Човешката душевност има нужда от тази вяра, а потребността от вяра – не е ли проблем изобщо на човешкия живот!?! Татяна Кацарова, преподавател по български език и литература

И още много за живота в нашето обичано училище четете тук

 
Вестник на VIII Б клас Печат

VIII B's voice

VIII b class gave a start to their new newspaper “ VIII B’s voice! “. It will have

different news and fun games like crosswords and puzzles.

The newspaper will involve only students from VIII b class and it will be printed each month. All participants in the newspaper are 30. Ten students will be responsible for editing and designing. The other students will contribute with news.
We hope that the newspaper will reap success

 

The entire newspaper can be read here

 

Мисъл на момента

Няма велико начинание, осъществено без вдъхновение./Ралф УолдоЕмърсън- 1803-1882/