Пази горите от пожар

SWF file not found. Please check the path.

Документи


Вестник за 2011г. Печат

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ДРАГИ УЧЕНИЦИ

Празникът е повод да разлистим летописните страници и да преоткрием в тях облика на едно училище с богати традиции, неоспорим авторитет и завиден престиж. Градът ни е имал Варовитската книжовна школа, своите килийни училища, Даскал Тодор Пеев, но днес има Етрополската гимназия – храм на просветата и културата, в който няколко поколения възпитаници са получили добро образование и възпитание, намерили са своето призвание, станали са личности и добри хора. В навечерието на патронния празник свеждаме глави пред първите, усещаме присъствието им, черпим сили от тяхната сила, обич от обичта им, вярност от верността им, пламък от техния огън за дългия път, по който вървим. С уважение си спомняме нашите учители и директори и сме им благодарни за всяка откъсната частица от тях, за всичко, което са направили за нашето израстване като специалисти и добри учители.

И още много за живота в нашето обичано училище четете тук

 

 

Мисъл на момента

Силата на вълните е в тяхното постоянство./ Гила Гури/