Пази горите от пожар

SWF file not found. Please check the path.

Документи


Работни Проекти Печат

Традиции в Европа

  • Легенда за Зольовец
  • Лазаров ден и Цветница
  • Баба Марта

Проекти по Коменски 1

  • През Нашия Прозорец

СПА проекти- съвместно с Корпус на Мира, САЩ

  • Информационен и ресурсен център в СОУ "Христо Ясенов"
  • Информационен и ресурсен център в СОУ "Христо Ясенов"

Проекти- Партньорска Програма на Корпус на Мира(PCPP), САЩ

  • Бели дъски за българските училища

Междуучилищно партньорство по програма Коменски 2008-2010 „ По следите на известните учени”

Comenius 2008-2010 school partnership "Following the famous scientists" - Poland, Sweden, Norway, Bulgaria, Romania, Italy and Germany

 

 

Мисъл на момента

Щом повярваш в себе си, вече знаеш как да живееш./ Йохан Волфганг фон Гьоте-1749-1832/