Пази горите от пожар

SWF file not found. Please check the path.

Документи


Печат

Документи на училището за учебна година 2014/2015

1 Годишен план
2 Училищен правилник
3 Годишен план
за работата по квалификация на педагогическите специалисти
4 Правилник
за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
5 Правилник
за вътрешния трудов ред
 

Мисъл на момента

И най-дългото пътуване започва с първата крачка/ Лао Дзъ- VIв. пр. Хр./