Пази горите от пожар

SWF file not found. Please check the path.

Документи


История ПДФ Печат

Етрополска гимназия през годините

Христо Ясенов

С указ № 64 от 15.12.1944г. На президиума на Народното събрание в гр. Етрополе се открива пълна смесена гимназия.Учебните  занятия започват на 29 януари 1945г. в сградата на днешното ОУ '' Христо Ботев'' с общ брой на учениците 180.Василий Кривенков по руски език, Константин Зографов по история и география, Благородна Христова по математика, Димитър Манолов по немски език и философия, Лилияна Кръстева по френски език, Юлия Велева по музика. Тодор Късметски е първият назначен директор на училището. На 18.02.1945г. е проведено първото утро, посветено на Апостола насвободата- Васил Левски. На него е решено гимназията да носи името на Христо Ясенов, на поета- съгражданин, загинал мъченически през 1925г. Решението е взето при пълно единодушие и голям ентусиазъм.
Етрополската общественост полага големи грижи за оцеляване и укрепване на новооткритата гимназия. Макар и скромни, осигурени са необходимите предпоставки за провеждане на учебни занятия: сграда, материална издръжка, обзавеждане, учебни пособия и помагала, учители и ученици. За привличане и оставане на учителите в гимназията са осигурени безплатни квартири, отопление и осветление. за учениците е открита трапезария- ученически стол.
Учителският колектив се състои предимно от млади учители, които правят първите стъпки в професията си. Липсва им богатият опит на по- възрастните колеги, но завладелият ги ентусиазъм се предава върху учениците. Заедно успяват да преодолеят трудностите, породени от съкратената учебна година, недостатъчните и липсващи учебници
От следващата учебна година учебният процес навлиза в своето нормално русло. Един от новоназначените учители е Манол Манолов по пеене, създал по- късно химна ''Ясеновци''. Под неговото ръководство е сформиран ученически хор и изявите му са многобройни.
На 1 май 1945г. директорът на гимназията Драгомир Йончев тържествено връчва училищното знаме на първия знаменосец- Александър Герчев. На 29 юни същата година е първият акт за раздаване на зрелостни свидетелства. С най- висок успех завършва Екатерина Атанасова- отличен 5.93
На 29 януари 1948г. с тържествено Ясеновско утро за първи път е честван патронният празник на гимназията.
Със заповед на Министерството на Народната просвета от 22 август 1950г. училището се превръща в Климатична гимназия. Новата учебна година започва с 250 ученици , открит е и пансион към училището, помещаващ се на втория етаж на Пощенската палата От 1956г. Климатичното училище се обособява като самостоятелна девическа гимназия ''Александър Атанасов'' и се премества в местността ''Септемврийче''. В града се образува смесено училище от сливането на гимназия ''Христо Ясенов'' и ОУ ''Екзарх Йосиф''. През 1964г. се отделя НУ ''Кирил и Методий'', а през 1968г. се обособява и ОУ ''Христо Ботев'', което остава в сградата на гимназията, а тя се премества в нова сграда, обхващайки класовете от 5-ти до 11-ти клас.
От 1956г. Климатичното училище се обособява като самостоятелна девическа гимназия ''Александър Атанасов'' и се премества в местността ''Септемврийче''. В града се образува смесено училище от сливането на гимназия ''Христо Ясенов'' и ОУ ''Екзарх Йосиф''.
През 1964г. се отделя НУ ''Кирил и Методий'', а през 1968г. се обособява и ОУ ''Христо Ботев'', което остава в сградата на гимназията, а тя се премества в нова сграда, обхващайки класовете от 5-ти до 11-ти клас.
Учебната 1976/1977г. започва в разширената нова сграда и се минава на едно сменно обучение. През 1983г. влиза в действие сградата на пансиона, а на 24 май 1988г. тържествено е открит и спортният комплекс с физкултурен салон и два закрити плувни басейна
През учебната 1984/1985г. в училището се въвежда експериментално обучение по системата на ПГО с усилено изучаване на западен език и компютърно обучение и със завършващ цикъл - двегодишен колеж, съвместен проект с ''Уиздън Колидж'' - Лондон. През 1992/1993г. експериментът се прекратява и СОУ ''Христо Ясенов'' се връща към масовата практика на обучение.
През учебната 1995/1996г. се въвежда паралелка със засилено обучение по икономически дисциплини. Учебният план и названието на тази паралелка претърпява известни промени през следващите години, но тя се запазва и до днес. През настоящата учебна година в XI и XII клас има паралелка '' Организатор на дребен и среден бизнес'', като зрелостниците получават и удостоверение за професионална квалификация.
През 1998/1999г. се създава профилирана паралелка след VII клас с интензивно изучаване на английски език, което се оказва едно успешно начало, защото и днес тези паралелки се радват на засилен интерес от страна на ученици и родители. Своя принос, както за подобряването на чуждоезиковото обучение, така и за културния обмен дават Джинджър Морин, Барбара Уайнз и Хана Уокър- тримата доброволци от Корпуса на мира в България, с който училището си сътрудничи от 1998г.
Със заповед на Министърът на образованието от 19 април 1999г. НУ ''Св. св. Кирил и Методий'' се обединява със СОУ ''Христо Ясенов''.
Сега в началния етап вече четвърта година учениците се обучават в паралелки с ранно чуждоезиково обучение по английски език. През учебната 2003/2004г. за първи път се осъществи прием в 5-ти клас на паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство и друга с математика. В гимназиалния се приемат след VII клас по една паралелка с чуждоезиков профил английски език, а след VIII клас- една природоматематическа и друга- с хуманитарен профил. Трета година продължава профилираното обучение по изобразително изкуство след завършено основно образование. Друг профилиращ предмет е информатиката. През изминалата 2003/2004г. учениците от 12-ти клас се явиха на изпит и получиха свидетелство за професионална квалификация ''Компютърни технологии'', издадено от Техническия университет- гр. София.
През настоящата година в просторната сграда на училището се обучават 852 ученици от I до XII клас, разделени в 40 паралелки, като всяка от тях има своя самостоятелна класна стая, а също така два компютърни кабинета, кабинет по музика, по изобразително изкуство, училищна библиотека, спортен комплекс, лекарски и стоматологичен кабинет, стол и бюфет
Ежегодно се подобряват условията на учене, труд и спорт. Новото е, че учителският колектив съвместно с учениците търсят алтернативни пътища за осъвременяване на материално- техническата база. Пример за това е изграждането на Ресурсния информационен център след спечелване на финансиране по проект, разработен от училището и Корпуса на мира по програмата СПА през пролетта на 2004г. Този проект дава възможност за прилагане на информационните технологии в учебния процес. По същата програма до май 2005г. предстои изграждането на съвременна мултифункционална конферентна зала.
На 25 и 26 февруари 2005г. Етрополската гимназия тържествено ще отбележи своя 60 годишен юбилей с театралната постановка '' Новото пристанище'' от Сл. Л. Костов и Ясеновско утро. Нашият празник със сигурност ще се превърне в празник на целия град, защото към него са съпричастни както настоящите учители и ученици, така и всички, които са били Ясеновци през изминалите години.
 

Мисъл на момента

Най-добрият начин да излезем от тунела е да минем през него./ Робърт Фрост-1874-1963/